Introduktion i förskolan

När du har tackat ja till platsen tar vi kontakt med dig. Vi berättar om verksamheten, vår introduktion och vårt arbetssätt. Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du och ditt barn är tillsammans med oss under några dagar så att du och ditt barn får möjlighet att lära känna oss pedagoger och vår verksamhet. Vanligtvis är introduktionen klar inom en 14 dagars period. Avvikelser förekommer då varje barn är en unik individ.

                 

Uppdaterad: