Vi lär! Vi leker! Vi lyckas!

På Bergabitens förskola arbetar vi utifrån tanken om det kompetenta barnet.

Förskolan arbetar aktivt med att skapa en medvetenhet kring lärandet. Vi menar på att man behöver få stanna kvar i sina lärandeprocesser och uppleva saker om och om igen för att få till ett förändrat kunnande.

Pedagogerna på Bergabitens förskola anser att det är utvecklande för barnen med ett reellt inflytande i verksamheten. Barnen är med och utformar både den inre och yttre miljön på förskolan. När barnen märker att de är med och bestämmer får de en känsla för vad demokrati och ansvar innebär.

Barn och personal delas in i tre olika i lärgrupper 1-2 åringar, 3 åringar och 4-6 åringar.
I lärgrupperna arbetar vi med olika projekt.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: