Vår värdegrund

Trygghet
För oss på Bergabitens förskola innebär trygghet att man blir respekterad för den man är. Vi arbetar för att man ska våga uttrycka sina tankar och känslor. Vi arbetar för att alla ska bli sedda. Det ska alltid finnas en famn när man behöver.

Glädje
Det ska vara roligt att vara på förskolan. Ett glatt bemötande ”God Morgon Morgan” varje dag. Pedagogerna arbetar för att förskolan ska vara en tillåtande miljö där vi försöker utrota Nejsägandet.

Medutforskare
Barnens tankar och idéer ligger till grund för vårt gemensamma arbete på förskolan. Barn och pedagoger är medutforskare. Vi utforskar vår omvärld genom upplevelser och experiment.

Uppdaterad: