Skollag och Läroplan

De styrdokument förskolan arbetar efter är Skollag och Läroplan 18.