Måltider

Förskolans mat kommer från Måltidsservice Bolandsskolan. Den som är ansvarig i köket heter Pia och nås på telefonnummer 018-727 98 25.

19 januari 2018